Som företagare kan du ansöka om amorteringsbefrielse på lån, avbetalning och leasing upp till sex månader (med omprövning efter tre månader). Läs mer här.

Om du även har privata lån, till exempel bolån, kan du ansöka om amorteringsbefrielse även för dem. Läs mer här. För privatlån kan du ansöka om amorteringsbefrielse upp till 6 månader. Beslutet omprövas efter tre månader.

Du betalar ränta som vanligt på lånen under tiden.