Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar gällande amorteringsbefrielse för företagskunder

Two businessmen discussing at a counter.
  • Amorteringsbefrielse innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade.

  • Du kommer att kunna ansöka om ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av coronaviruset.

  • Läs mer här.

  • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse för lån, avbetalning och leasing.

  • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse upp till maximalt 6 månader. En omprövning sker efter de tre första månaderna. Du behöver inte ansöka om nytt, omprövningen sker per automatik. Beviljas din ansökan gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagd tid 6 månader.

  • Du måste göra två ansökningar - en för dina företagskrediter och en för dina privatkrediter. Ansökan för amorteringsbefrielse för privatkrediter hittar du här.

  • Amorteringen kommer automatiskt gå igång igen när perioden med amorteringsbefrielse är slut. Om du vill avbryta amorteringsbefrielsen kontaktar du oss via 033-10 50 60 eller ett kontor så lägger vi tillbaka amortering enligt gällande villkor igen.

Våra samlade tips och råd

Här har vi samlat tips och råd om vad du kan göra för att ta företaget igenom den här svåra tiden.

Kvinna med textilier

Lånegaranti för små och medelstora företag

Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som beviljas av bankerna till företag och föreslås gälla från den 1 april.

Diskussion

Beräkningsverktyg - Finansiella lättnadsåtgärder

Som stöd för dig som företagare har banken tagit fram beräkningsverktyg som du kan använda för att ta reda på hur några av regeringens åtgärder kan påverka ekonomin i ditt företag.

Man vid skrivbord