Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar gällande amorteringsbefrielse för företagskunder

Two businessmen discussing at a counter.
  • Amorteringsbefrielse innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade.

  • Du kommer att kunna ansöka om ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av coronaviruset.

  • Läs mer här.

  • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse för lån, avbetalning och leasing.

  • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse upp till maximalt 6 månader. En omprövning sker efter de tre första månaderna. Du behöver inte ansöka om nytt, omprövningen sker per automatik. Beviljas din ansökan gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagd tid 6 månader.

  • Du måste göra två ansökningar - en för dina företagskrediter och en för dina privatkrediter. Ansökan för amorteringsbefrielse för privatkrediter hittar du här.

  • Amorteringen kommer automatiskt gå igång igen när perioden med amorteringsbefrielse är slut. Om du vill avbryta amorteringsbefrielsen kontaktar du oss via 033-10 50 60 eller ett kontor så lägger vi tillbaka amortering enligt gällande villkor igen.