För att underlätta för dig kan Sparbanken Sjuhärad bevilja upp till sex månaders amorteringsbefrielse*. Om du vill börja amortera igen innan sex månader gått kontaktar du din rådgivare.

Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Vår ambition är att hjälpa de kunder som behöver det i den här extraordinära situationen. Eftersom varje kund är unik är det företagets unika förhållanden som avgör vad vi kan bevilja och hur lång tid det tar för att kunna ge ett besked.

Så ansöker du

Läs här hur du ansöker om amorteringsbefrielse.

Ansök om amorteringsbefrielse