Hur fungerar amorteringsfritt?

Bolån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

För bolån ansöker du om amorteringsbefrielse upp till sex månader och omprövning görs var tredje månad. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader.

Beviljas du amorteringsbefrielse gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagd tid sex månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

För andra lån ansöker du om amorteringsbefrielse upp till tre månader. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Ring oss på 033-10 50 60. Du kan även kontakta ditt bankkontor.

Så ansöker du

Läs här hur du ansöker om amorteringsbefrielse.

Ansök om amorteringsbefrielse