I portföljerna ingår aktier tillsammans med räntor och krediter. De kan även innehålla alternativa investeringar som hedgefonder och Private Equity.

Investeringsbeslut görs löpande och endast i likvida tillgångar utan inlåsning. Förvaltningen passar dig som är ute efter en väl diversifierad portfölj med möjlighet till långsiktigt god avkastning. Portföljerna finns i fyra utföranden med utgångspunkt från våra kunders varierande riskvilja. I samtliga portföljer tar vi stor hänsyn till hållbarhet och i en av dem har vi extra stort fokus för att möta högt ställda krav från stiftelser, organisationer och privatpersoner. Kunder med större kapital och mer komplexa investeringskrav erbjuds en skräddarsydd portfölj med individuellt avtal.

Målsättningen i portföljerna är att prestera konkurrenskraftig, riskjusterad avkastning och en långsiktigt god kapitaltillväxt.