Strategin passar bra som komplement till annat långsiktigt sparande. Modellen identifierar och tar del av aktiemarknadens längre perioder av stigande utveckling men undviker längre perioder av fallande utveckling och skapar därmed möjlighet att prestera en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

Målsättningen med dessa båda portföljer är att de över tid ska avkasta bättre än sina jämförelseindex.