Hoppa till textinnehållet

Ungdomssparkonto

  • Fria uttag.
  • När du fyller 21 år övergår kontot till att bli ett Sjuhäradskonto.

Ungdomssparkonto är ett sparkonto för barn och ungdomar upp till 20 år. I första hand ska du använda det till pengar som du kan avvara på lite längre sikt.

Enda begränsningen på kontot är att du inte kan ansluta några tjänster till det. Kontot kan öppnas av dig som är upp till 20 år.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Statliga insättningsgarantin

Skaffa Ungdomssparkonto

Ring oss