Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här

Telefonbanken

Öppettider033-10 50 60 val 3

Digital Support

Dygnet runt0771-97 75 12

Spärrservice

Dygnet runt08-411 10 11

Vad är warranter?

En warrant är en börsnoterad lång option som ger dig rätten till en del av värdeutvecklingen hos en underliggande tillgång, exempelvis en aktie, råvara, valuta eller ett index.

Allmän information om warranter

Med warranter tar du del av den underliggande tillgångens värdeförändring utan att köpa själva aktien och kan tjäna pengar både vid upp- och nedgång, beroende av om du köper en köp- eller säljwarrant. För att få denna rättighet betalar innehavaren en premie, den kurs som warranten handlas till. Warranter har en begränsad livslängd och under denna tid kan du köpa och sälja produkten.
Warranter
  • Hur handlar man med warranter?

    Banker ger ut warranter och dessa noteras på börsen. Du kan handla med warranter via telefon- och internetbanken eller på ditt lokala bankkontor. När du handlar warranter betalar du courtage, precis som när du köper en aktie.

  • Vad tar jag för risk?

    Warranter ger möjlighet till mycket hög avkastning, men även riskerna är höga då hela det investerade kapitalet kan gå förlorat. Denna så kallade hävstångseffekt kan medföra att såväl vinsten som förlusten på insatt kapital blir procentuellt större än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande aktien. Mer om de viktigaste riskerna med warranter återfinns under ”Läs mer om” ovan.

  • Vad påverkar avkastningen?

    Priset på warranten påverkas av priset på den underliggande tillgången, warrantens lösenpris, återstående löptid, den underliggande tillgångens kursrörlighet, marknadsräntan och eventuella utdelningar i den underliggande tillgången. Kursen på en warrant sjunker i allmänhet snabbare mot slutet av löptiden, eftersom det så kallade tidsvärdet avtar.

För- och nackdelar med warranter

Halvcirkel punkt

Fördel - Warranter kräver lägre kapitalinsats än en investering i underliggande tillgång

Halvcirkel

Fördel - Erbjuder möjligheten att ta del av en förväntad kursrörelse, såväl upp som ned

Halvcirkel punkt

Fördel - Möjligheter till hög avkastning på satsat kapital

Halvcirkel

Nackdel - Hela din insats kan gå förlorad

Halvcirkel

Nackdel - Stora kurssvängningar på kort tid

Passandebedömning

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.

Stäng Skriv ut