Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här

Telefonbanken

Öppettider033-10 50 60 val 3

Digital Support

Dygnet runt0771-97 75 12

Spärrservice

Dygnet runt08-411 10 11

Vad är Autocallbevis?

Autocallbevis är en strukturerad placeringsprodukt som karakteriseras av att det blir förtidsinlöst om villkoren för detta uppfylls. Placeringen kan ha ett villkorat skydd på nedsidan men saknar återbetalningsskydd.

Allmän information om instrumentet

Autocallbevis riktar sig till kunden som föredrar en fast avkastning i form av kupongutbetalning framför att följa en eventuell uppgång på aktiemarknaden fullt ut. Den passar kunden som tror på en svagt stigande eller sidledes marknad eller i vissa fall till och med svagt sjunkande marknad. Utmärkande för produkten är löptiden som är variabel vilket innebär att Autocalls ger möjlighet till förtidsinlösen, vanligtvis varje år.
  • Hur handlar man med Autocallbevis?

    Autocallbevis har en teckningsperiod och investeraren anmäler sig via telefonbanken eller på ett bankkontor. Bevisen börsnoteras och kan säljas och köpas på andrahandsmarknaden.

  • Vad tar jag för risk?

    Vid en placering i Autocallbevis kan hela eller delar av det nominella beloppet gå förlorat. Autocallbevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin vilket innebär att om emittenten, Swedbank, går i konkurs kan hela eller delar av beloppet gå förlorat.

  • Vad påverkar avkastningen?

    Avkastningen på ett Autocallbevis beror bland annat på värdeutvecklingen på den underliggande marknad (till exempel aktier, aktieindex eller råvaror) avkastningen är kopplad till, kupongens storlek, kupongbarriären samt nivån på en eventuell riskbarriär.

För- och nackdelar med Autocallbevis

Halvcirkel

Fördel – Placeraren har exempelvis möjlighet till avkastning även vid en sidledes och ibland nedåtgående marknad

Halvcirkel punkt

Fördel – Placeraren har ofta ett kursfallsskydd till en viss nivå, riskbarriären

Halvcirkel punkt

Fördel – Det räcker oftast med att kupongvillkoret är uppfyllt vid något av avläsningstillfällena för att placeraren ska erhålla kupongutbetalningen

Halvcirkel

Nackdel – Delar av eller hela det nominella beloppet kan gå förlorat

Halvcirkel

Nackdel – Ett Bevis kan komma att uppvisa stora prisrörelser på andrahandsmarknaden och vid en försäljning under löptiden kan värdet avsevärt understiga nominellt belopp

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont.

Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Passandebedömning

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.

Stäng Skriv ut