Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här

Telefonbanken

Öppettider033-10 50 60 val 3

Digital Support

Dygnet runt0771-97 75 12

Spärrservice

Dygnet runt08-411 10 11

Risker med warranter

Små kursförändringar i den underliggande aktien kan medföra avsevärda förändringar i värdet på ett warrantinnehav. Denna så kallade hävstångseffekt kan medföra att såväl vinsten som förlusten på insatt kapital blir procentuellt större än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande aktien. Om den fastställda slutkursen för aktien vid löptidens slut inte överstiger lösenpriset vid köpwarrant eller inte understiger lösenpriset vid säljwarrant kommer du att förlora hela insatsen. Det du maximalt kan förlora är erlagd premie plus courtage.

Kursen på en innehavd warrant sjunker i allmänhet snabbare mot slutet av löptiden, eftersom det s k tidsvärdet avtar. Du bör därför vara uppmärksam på warrantens återstående löptid. Med hänsyn till bland annat hävstångseffekten och tidsvärdet bör du fortlöpande överväga lämpligt försäljningstillfälle för innehavda warranter.

Eftersom warrantens pris inte bara påverkas av kursförändringar i den underliggande aktien utan även av de andra faktorer som nämnts ovan är det viktigt att du som investerare i warranter är uppmärksam, både på marknaden i stort och kursutvecklingen i den underliggande tillgången.

Observera att inte är lämpligt att investera hela det kapital du har till förfogande i warranter. På grund av risken att förlora hela det investerade beloppet är det mer lämpligt att investera ett mindre belopp i warranter och resterande belopp i säkrare placeringar.

Den som köper en warrant tar en kreditrisk på utfärdaren. Risken finns att utfärdaren inte kan fullgöra sitt åtagande på slutdagen. När du tänker handla warranter är det därför viktigt att handla av utfärdare med hög kreditvärdighet.

Analysverktyg

Jämför och analysera samtliga warranter på marknaden.

Stäng Skriv ut