Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här

Telefonbanken

Öppettider033-10 50 60 val 3

Digital Support

Dygnet runt0771-97 75 12

Spärrservice

Dygnet runt08-411 10 11

Frågor och svar om aktier

Vad är en aktie?

Vad är det för skillnad mellan A- och B-aktier?

Hur många aktiebolag kan man köpa aktier i?

Hur får man information om aktiebolagen?

Vilken funktion har aktiemarknaden?

Vad påverkar en akties värde? 

Hur beskattas aktier?

Kan jag låta banken sköta mina placeringar? 
 

En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde.

Vad är det för skillnad mellan A- och B-aktier?

Många bolag har flera aktieslag: stamaktier (A- och B-aktier), preferensaktier och indexaktier. Preferensaktien ger förtur till utdelning i bolaget, medan indexaktiens utdelning följer konsumentprisindex. Alla aktier i ett aktiebolag har samma nominella värde. Utdelningen i A- respektive B-aktier är lika stor. Skillnaden mellan A- och B-aktier är antalet röster vid bolagsstämman. A-aktien har högre röstvärde än B-aktien. Aktieägarna tillsätter bolagets styrelse genom att rösta på bolagsstämman.

Hur många aktiebolag kan man köpa aktier i?

Av Sveriges 300 000 aktiebolag är bara drygt 250 noterade på Stockholms Fondbörs, där handeln i aktier sker. Priset på aktierna bestäms sekund för sekund. På börsen finns två listor: A-, och O-listan. Det är främst bolagets storlek och aktiens spridning som avgör vilken lista det placeras på.

Hur får man information om aktiebolagen?

Swedbank gör regelbundet ekonomiska analyser. Swedbanks analytiker bevakar ett hundratal svenska bolag, motsvarande 95 procent av börsvärdet på Stockholms Fondbörs samt av nordiska bolag i begränsad omfattning. Denna information får du ta del av om du handlar aktier via Swedbank. Mer om detta kan du läsa om under Analys.

Vilken funktion har aktiemarknaden?

Aktiemarknaden förser företagen med riskkapital för investeringar och utveckling. Genom aktiemarknaden kan den som satsat pengar på börsnoterade aktier eller andra värdepapper när som helst omvandla dessa till kontanter.

Vad påverkar en akties värde?

Aktiers värde påverkas av en rad faktorer:

  • Företagets förväntade och faktiska vinstutveckling och förmåga att lämna utdelning.
  • Investerarnas avkastningskrav. Är räntan hög väljer många att placera i obligationer om inte aktier ger högre avkastning. Går efterfrågan på aktier ner, sjunker kurserna.
  • Politik. En instabil regeringssituation eller politiska beslut som påverkar företagen inverkar på kurserna. Lägre beskattning av utdelning och reavinst påverkar aktiekurserna positivt och vice versa.
  • Den internationella marknaden. Utländska investerare flyttar snabbt över sitt kapital till andra börser om aktierna där är mer köpvärda.

Dessutom påverkas kurserna av sådant som uppköpsrykten, handelshinder, miljöhänsyn och moraliska aspekter.

Upp

Hur beskattas aktier?

Utdelning på aktier beskattas med 30 procent och dras automatiskt. Vid försäljning av aktier är reavinstskatten 30 procent av vinsten. Vid förluster får kunden i vissa fall kvitta dem mot aktievinster. Finns inget att kvitta mot är de avdragsgilla till 70 procent. Skattereduktionen blir då 21 procent.

Skatteverket får kontrolluppgifter på dina affärer, men de ska ändå deklareras på en K4-blankett som normalt kommer med deklarationen. Det underlättar för dig att löpande fylla i köp och försäljning i blankett K4.

Kan jag låta banken sköta mina placeringar?

Om du inte själv vill eller kan aktivt sköta dina aktier, kan Swedbank hjälpa till med kapitalförvaltning. Då sköter banken hela eller delar av arbetet med aktierna. Banken tar betalt för denna tjänst och det kräver en viss storlek på aktieportföljen. 
 

Stäng Skriv ut