Tips inför det nya året

2020 blev ett år få av oss kunde föreställa sig. Det har präglats av en pandemi som inte tar hänsyn till våra drömmar och mål. Även om coronaviruset har inneburit stora förändringar för oss alla är det viktigt att fortsätta sätta mål och drömma. I dessa tider blir det också tydligt hur viktigt det är att skaffa sig bra koll på sin ekonomi, göra en budget och om möjligt, bygga en buffert som du kan använda om det oväntade händer.


Dessutom finns det några saker som kan vara bra att ha koll på inför årsskiftet:

  • Betala för årets eventuella rot- och ruttjänster före årsskiftet. Du kan göra avdrag för totalt 50 000 kronor. Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster (rut). Värt att veta är att från och med nästa år utvidgas rut-avdraget till fler tjänster och det sammanlagda taket för rot och rut höjs till 75 000 kr. Dock kan man få maximalt 50 000 kronor i skattereduktion för rot-avdrag.
  • Om du vill ändra vart avsättningen till din tjänstepension går behöver du göra det före årsskiftet.
  • Om du har sålt aktier eller fonder under 2020 kan det vara bra att se över om du sålt med både vinst och förlust. Du kan nämligen kvitta de kapitalvinster du gjort mot kapitalförluster samma år och på så sätt minska skatten. Detta gäller dock inte sparande på ett investeringsparkonto (ISK) som istället schablonbeskattas.Schablonintäkt på ISK kan däremot kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust på sparande utanför ISK.

Läs mer i Tips inför årsskiftet

Nu väntar jul och nyår, tider för lite extra omtanke. Det mest omtänksamma vi kan göra i år är att påminna varandra om att det är tillsammans vi kan bromsa spridningen av Covid-19. Om vi gör det på ett bra sätt kan nästa år bli riktigt bra.

Vi vill passa på att önska dig en fin avslutning på året.
God Jul och Gott Nytt År!

Sparbanken Sjuhärad