En fullmakt kan vara begränsad i tiden. Om inte anses fullmakten gälla tills vidare, d.v.s. tills den återkallas av fullmaktsgivaren.

En fullmakt upphör i princip att gälla om banken fått kännedom om att fullmaktsgivaren förlorat sin rättshandlingsförmåga, t.ex.blivit dement eller avlidit.

Vanliga fullmakter

Fullmakt privatperson

Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena i Sparbanken Sjuhärad. I fullmakten kan du läsa vilka ärenden som den kan gälla för.
Fullmakt privatperson

Fullmakt bankfack/servicefack

Fullmakt för tillträde och avslut av bankfack/servicefack i Sparbanken Sjuhärad.
Bankfack/Servicefack

Fullmakt dödsbo

Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena för ett dödsbo i Sparbanken Sjuhärad. I fullmakten anges vilka ärenden den gäller för.
Dödsbo

Fullmakt ideell förening

Skriv in föreningens företrädare gentemot Sparbanken Sjuhärad. Fullmakten är obligatorisk för att bli föreningskund i banken.
Ideella föreningar - Fullmakt

Fullmakter för omyndiga

För att ansluta banktjänster till ett omyndigt barn under 18 år behöver barnets föräldrar vara överens om vilka tjänster barnet ska ha. Om inte båda föräldrarna besöker kontoret tillsammans behöver den förälder som ska ansluta tjänsterna ha en muntlig eller skriftlig fullmakt från den andra föräldern.

Var kan du som förmyndare öppna banktjänster?

  • På ett bankkontor kan du öppna t.ex. Ungdomskonto, fondkonto, Investeringssparkonto, bankkort, internetbanken Ung, Sparbanksappen Ung och Mobilt BankID.
  • Via 033-10 50 60 personlig service kan du beställa bankkort och ändra dispositionsrätt på barnets konto dygnet runt.
  • I din egen app kan du åt den omyndige öppna internetbanken Ung, Sparbanksappen Ung, skaffa Mobilt SäkerhetsID, Swish, Kort på kort samt Ladda & Köpa.

Fullmakt - Anslutning av produkter och tjänster till underårig

Fler fullmakter

Om du saknar fullmakt för ditt bankärende är du välkommen till bankkontoret där det finns fler varianter på fullmaktsblanketter.

Anhörigbehörighet

Från och med den 1 juli 2017 har en anhörig rätt att hjälpa till med ekonomiska ärenden som har anknytning till den dagliga livsföringen. En anhörig kan använda anhörigbehörigheten när en enskild har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Normalt är det fråga om att betala räkningar, lämna in deklarationer eller att ansöka om olika bidrag.

Frågor och svar, anhörigbehörighet
Anhörigbehörighet (Svensk Bankförening)