Därför kan det vara bra att i god tid se över ert efterlevandeskydd i olika försäkringar. En del skydd finns automatiskt - andra måste du teckna själv.