Hoppa till textinnehållet

Läge för solceller

Fler och fler företag investerar i solpaneler. Man gör det för miljön och för att sänka sina elkostnader. För många blir satsningen på förnybar energi dessutom en intäktskälla.

Solceller passar många företag. Har du dessutom en verksamhet med hög förbrukning på sommaren, finns det förstås extra stor potential.

-Många företagare hakar på den positiva trenden med solceller. Vi som bank vill uppmuntra kunderna att göra hållbara val som bidrar till en bättre miljö. Därför ser vi positivt på investeringar i solceller, säger Ulf Möller på Segment Management Företag på Swedbank.

 1. Lönsam investering

  Du som har egen elförbrukning får lägre och jämnare energikostnader från dag ett. Efter cirka 10 år är ditt solcellssystem betalt, förutsatt att du får statligt stöd. Du kan dessutom sälja din överskottsel.

 2. Större frihet och lägre energikostnader

  När du producerar egen el blir du mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.

 3. Insats för miljön

  Du hjälper till att öka andelen förnybar energi i samhället, samtidigt som du inspirerar fler att ta steget mot en mer hållbar livsstil.

 4. Okomplicerat

  När solcellerna väl är på plats är de i princip självgående. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas eller kan gå sönder. Inget bränsle behöver tillföras och det bildas inga utsläpp, ljud eller lukter. Hållbarheten är lång – runt 30 år. Växelriktaren kan dock behöva bytas efter 10-15 år.

 5. Stärker företagets hållbarhetsprofil

  Solceller är bra för miljön och visar på ditt företags engagemang att bidra till en mer hållbar värld.

 6. Nya stödpengar från staten

  En viktig del i kalkylerna kring solceller är det statliga investeringsstödet. I april 2020 kom besked från regeringen att stödet för solceller ökar med 200 miljoner kronor.* Stödnivån är 20 procent, men det är ändå ett betydande bidrag till de företagare och privatpersoner som satsar på egenproducerad, hållbar energi. 

  Det är viktigt att du som tänker söka statligt stöd för företagets räkning gör din ansökan innan projektet påbörjas och avtalen skrivs på. Är du osäker på om ditt fall klassas som företag, ta kontakt med din länsstyrelse.

  Om du har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du få stöd från Jordbruksverket för att producera solenergi. Du kan få upp till 40 procent i stöd, förutsatt att utgifterna du budgeterat är minst 100 000 kronor och att elen du ska producera är avsedd att användas i verksamhetens primärproduktion. Det är länsstyrelsen respektive Sametinget som tar emot och behandlar ansökningarna. Stödet från Jordbruksverket går inte att kombinera med det statliga solcellsinvesteringsstödet och du måste ansöka innan du gör investeringen. Beslut om stödet måste vara taget före den 31 december 2020, därefter upphör stödformen.

  Jordbruksverkets webbsida kan du läsa mer om förutsättningarna för att få stödet.

Några räkneexempel:**

Det mindre företaget
Företagaren köper en anläggning för 346 400 kr, efter statligt bidrag på 20 %.
Antal paneler: 146 st
Paneleffekt: 43,5 kW
Väderstreck: söderläge
Takstorlek: ca 260 kvadratmeter
Rörligt elpris beräknat över 30 år: 40 öre
Beräknad andel egenproducerad el: cirka 70 %
Totalbesparing efter 30 år: 1 278 459 kr
Årlig avkastning på investeringen: 10 %
Årlig produktion: 41 895 kWh
Återbetalningstid: 9 år

Det lite större företaget
Företagaren köper en anläggning för 3 160 000 kr, efter statligt bidrag på 20 %
Antal paneler:1552 st
Paneleffekt: 520 kW
Väderstreck: en kombination av söder-, öst- och västläge
Takstorlek: 2 800 kvadratmeter

Rörligt elpris beräknat över 30 år: 40 öre
Beräknad andel egenproducerad el: 90 %
Totalbesparing efter 30 år: drygt 11 000 000 (efter avdrag för skatt)
Årlig avkastning: ca 11 %
Årlig produktion: 490 000 kWh år 1, 460 000 kWh år 30
Återbetalningstid: 9 år
Kalkylerna grundar sig bland annat på ett rörligt elpris på 40 öre per kWh och att man beviljas stöd för solceller på 20 procent av investeringen. I dessa exempel utgår vi från att kund betalar investeringen kontant. Ingen ränta är beräknad.

Passar solceller hos er?***

Innan du bestämmer dig för att bygga en solcellsanläggning bör du titta extra noga på taket:

 • Är väderstrecket rätt? Du får högst produktion om taket är riktat mot syd, sydöst eller sydväst, men även anläggningar i östlig eller västlig riktning ger bra produktion. 
 • Skuggas taket? Solcellsanläggningar i skugga producerar mindre. Små skuggor kan eventuellt hanteras genom rätt utformad anläggning, men det bästa är ett skuggfritt läge.
 • Hur är instrålningen? Finns det solkartor över ditt område kan du använda den för att se hur mycket solstrålning som träffar ditt tak. Kontakta din kommun.
 • Hur är lutningen? Installationen blir enklare och mer kostnadseffektiv om solcellerna har samma lutning som taket. Är taket platt behöver solcellerna lutas upp med hjälp av en ställning.
 • Håller taket? Kontrollera hållfastheten.
 • Hur påverkas din försäkring? Stäm av med ditt försäkringsbolag hur solcellsanläggningen påverkar din försäkring. Det förekommer att försäkringsbolag kräver en extern besiktning av anläggningen när installationen är färdig.
  Läs mer om att investera i solceller hos Energimyndigheten.

* Se regeringens vårbudget: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/04/prop.-201920100/
** Källa: E.ON
*** Källa: Energimyndigheten