Räkneexempel för bolån

Ett lånebelopp på 1.000.000 kronor, till 2,39 % ränta (3 månaders bunden per 20-06-05), med rak amortering, återbetalningstid 50 år ger en effektiv ränta på 2,42 % (ej Nyckelkund: 2,51 %). I detta exempel tas inte hänsyn till en månads räntefritt bolån.

Första månadsinbetalningen inklusive amortering är 3.658 kronor. Totalt belopp att betala om räntan är oförändrad under lånets löptid är 1.598.496 kronor. Antalet avbetalningar är 600 stycken.

Exemplet bygger på månatliga aviseringar, utan uppläggningsavgift eller aviseringskostnad (detta förutsätter att du är nyckelkund och aviseras digitalt). För ej nyckelkund tillkommer uppläggningsavgift på 0,25 % av lånebeloppet (lägst 650 kronor, högst 6 000 kronor) samt 45 kronor i aviavgift vid postala avier.

Erbjudandet gäller efter sedvanlig kreditprövning. Lånet förutsätter att säkerhet lämnas i form av pant i bostad. Valutakursförändringar kan komma att påverka beloppen som du ska betala om du till exempel har inkomst i annan valuta än lånet.
Bolån

Bli Nyckelkund

Pris för Nyckelkund hittar du via länken nedan. Ordinarie årsavgifter för tjänsterna Internetbanken med betaltjänst, Bankkort Mastercard, Betal- och kreditkort Mastercard samt ID-skydd hittar du också där. Kortutgivare och kreditgivare är Entercard Group AB, Swedbank är kreditförmedlare. Avgifter och kostnader kan tillkomma vid användning av tjänsterna. Tjänsten ID-skydd tillhandahålls av cxLoyalty International AB som Swedbank samarbetar med. Vid ansökan om betal- och kreditkort Mastercard görs sedvanlig kreditprövning.

Nyckelkund

Hemförsäkring

Vi erbjuder, enligt Konsumenternas, en av Sveriges bästa hemförsäkringar. Försäkringsgivare är Tre Kronor Försäkring AB.
Hemförsäkring