Hoppa till textinnehållet

Kundkännedom

8032

Banken behöver regelbundet uppdatera och stämma av sina kunders uppgifter. Nu behöver vi din hjälp att uppdatera vår information om dig.

Läs mer här

Uppdatering av kunduppgifter

Namn och kontaktuppgifter

Viktigt om körkorts-, pass- eller ID-nummer

Körkortsnumret finns efter punkt 4d på kortet. Passnumret finns i mitten högst upp på fotosidan (gäller svenska EU-pass). ID-kortsnummer anges på olika ställen beroende på typ av kort. SIS-kort och Skatteverkets ID-kort anges i ett långt referensnummer, vanligtvis 19 siffror. Nationellt ID anges under chippet på kortet, vanligtvis 8 siffror.

Skattehemvist

Du har oftast skattehemvist i det land där du bor på heltid. Men det finns situationer där du kan ha skattehemvist i flera länder, t.ex. om du flyttar till ett annat land för att arbeta men har kvar familjen i hemlandet. Om du är osäker på om du har skattehemvist i Sverige ska du kontakta Skatteverket.

Vid utländsk skattehemvist kan vi behöva inhämta ytterligare kompletteringar.

Har du skattehemvist i Sverige? (obligatoriskt)
Har du skattehemvist i annat land än Sverige? (obligatoriskt)

Politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Är du en person i politiskt utsatt ställning eller har du familjemedlem/nära medarbetare som är det? (obligatoriskt)

Din ekonomi

Enligt lag behöver vi som bank ha god kunskap om våra kunder och deras bankaffärer. Därför ställer vi de här frågorna till alla som är eller vill bli kunder hos oss.

Hur använder du dig av dina konton och tjänster idag? (obligatoriskt)
Vad har du för månadsinkomst före skatt (SEK)? (obligatoriskt)
Var kommer din inkomst ifrån? Flera alternativ är möjliga. (obligatoriskt)
Har du något sparat kapital? T.ex. aktier, fonder eller pengar på sparkonto. (obligatoriskt)
Vilka är dina källor till det sparade kapitalet? Flera alternativ är möjliga.
Vad är syftet med ditt samlade sparande?
På vilket sätt sparar du?

Ditt konto

Hur mycket kommer att sättas in på ditt konto varje månad (SEK)? Räkna med t.ex. lön, bidrag, studiemedel, egna insättningar och överföringar från konton som inte är dina egna. (obligatoriskt)
Planerar du att sätta in kontanter på kontot via insättningsautomat eller bankkontor? (obligatoriskt)
Planerar du att regelbundet skicka betalningar till eller ta emot betalningar från utlandet? (obligatoriskt)
Om Ja, hur ofta?

Försäkran

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga (obligatoriskt)