I projekt Värdeskapande har Tokarps Ryttarförening tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till säkerhetsutrustning.

Ansökan inlämnad av Anne Heder, Fristad.