I  projekt Värdeskapande har SV Sjuhärad tilldelats totalt 15 000 kronor. Pengarna ska användas till ideél verksamhet med hemkörning av varor och mediciner under Coronatider till personer i riskgrupper.

Ansökan inlämnad av Matilda Axelsson, Hanna Gustafsson och Morgan Niklasson, Kinna.