I projekt Värdeskapande har Stallyckans gård och ryttarförening tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till sommaraktivitet till barn och unga med funktionsvariation.

Ansökan inlämnad av Marina Axelsson, Kinna.