I projekt Värdeskapande har SÄS Lekterapin tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till aktiviteter på Lekterapin.

Ansökan inlämnad av Linnea Häger och Therese Strand.