I projekt Värdeskapande har SÄS Lekterapin tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till spel m.m.

Ansökan inlämnad av Stefan Karlsson, Ekonomi/Finans.