I projekt Värdeskapande har Sandareds Idrottsförening tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till Material och kringkostnader för Sandareds IF A-trupp pga uteblivna matchintäkter (Corona).

Ansökan inlämnad av Ronie Islam, Rådgivningskontoret Borås.