I projekt Värdeskapande har Kvinnojouren i Borås tilldelats totalt 20 000 kronor. Pengarna ska användas till barnverksamheten samt till hälsa och aktiviteter. 

Ansökan inlämnad av Annica Zonbrant och Ingela Sjöberg, Private Banking