I projekt Värdeskapande har Kullagårdens förskola avdelning Björnungen tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till Inköp av lego och legobord för pedagogisk verksamhet.

Ansökan inlämnad avSilje Fossum.