I projekt Värdeskapande har Kraftens hus tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till coronaanpassade aktiviteter.

Ansökan inlämnad av Monica Dahlberg