I projekt Värdeskapande har Isa af Lygnern tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till att verka för ökad turism och kunskap om lokal kulturhistoria kring sjön Lygnern.

Ansökan inlämnad av Per Andersson, Helena Andersson, Christina Minfors och Ingela Åkesson - Sätila.