I projekt Värdeskapande har I Ur och Skur Kråkan tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till utveckling av att stimulera och utveckla aktiviteter för barnen.

Ansökan inlämnad av Eva Edman, Rådgivningskontoret.