I projekt Värdeskapande har FUB Borås tilldelats 20 000 kronor. Pengarna ska användas till aktiviteter för barn med funktionsvariationer.

Ansökan inlämnad av Emelie Marcus och Petter Hedihn.