I projekt Värdeskapande har Borås Pastorat - Förskolan Ans tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till att utveckla barnens lärande i teknik och matematik.

Ansökan inlämnad av Agnes Karlsson, Kundcenter.