Hoppa till textinnehållet

Borås Stad Demensteamet

I projekt Värdeskapande har Borås Stad Demensteamet tilldelats 10 000 kronor. Pengarna ska användas till att utveckla möjligheten att ordna med hjälp och stöd för drabbade och anhöriga.

 

Ansökan inlämnad av Anette Ryrlén