I projekt Värdeskapande har Vägkorsets vänner tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till öppen mötesplats.

Ansökan inlämnad av Eleonora Nici Berisha, Bollebygd.