I projekt Värdeskapande har Stommenskolans fritidsverksamhet, avdelning gul, tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till aktiviteter som uppmuntrar barnen till att tänka hållbart och värna om miljön.

Ansökan inlämnad av Hanna Gustafsson, Kinna.