I projekt Värdeskapande har Skene Sim och idrottssällskap tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till att åtgärda fuktproblem i idrottsstugan.

Ansökan inlämnad av Per-Anders Axelsson, Företagsmarknad Borås.