I projekt Värdeskapande har Sjögårdens Förskola tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till språkpåsar.

Ansökan inlämnad av Anette Carlsson, Ekonomi/Finans.