I projekt Värdeskapande har SÄS Barnhabilitering tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till leksaker till väntrum.

Ansökan inlämnad av Emelie Marcus, Ekonomi/Finans.