I projekt Värdeskapande har Sanderökroken 2 tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till aktivitetsmatta.

Ansökan inlämnad av Christina Amberndtsson, Kundcenter