I projekt Värdeskapande har Nordtorps förskola tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till inköp av utrustning för naturvetenskapliga experiment/övningar.

Ansökan inlämnad av Daniel Sarebrink, Kinna/Sätila.