I projekt Värdeskapande har Nattvandrarna Bollebygd tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till aktiviteter och material.

Ansökan inlämnad av Johan Samuelsson, Bollebygd.