I projekt Värdeskapande har Mariedals IK tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till värdegrundsarbete.

Ansökan inlämnad av Alina Martinsson, Bollebygd.