I projekt Värdeskapande har Malmen Montessori avdelning Solen tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till lekmatta.

Ansökan inlämnad av Lucja Wägander