I projekt Värdeskapande har Kullagårdens förskola, Borås Stad, tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till inköp av böcker till bibliotek.

Ansökan inlämnad av Sofia Björklund, Kundcenter.