I projekt Värdeskapande har Kraftens hus tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till att kunna anordna aktiviteter för besökande.

Ansökan inlämnad av Fredrik Evers, Privatmarknad Borås.