I projekt Värdeskapande har Kinnaströms sportklubb tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till byggnation för spårtraktor.

Ansökan inlämnad av Morgan Niklasson, Kinna.