I projekt Värdeskapande har Brämhults Fritidsgård tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till utveckling av atriumgård.

Ansökan inlämnad av Heléne Lohne, Privatmarknad Borås.