I projekt Värdeskapande har Borås Gymnastiksällskap tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till inköp av enhetliga träningsväskor.

Ansökan inlämnad av Patrik Jonsson, Företagsmarknad Borås.