I projekt Värdeskapande har Äspereds IF tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till enhetliga uppvärmningskläder.

Ansökan inlämnad av Ebba Hägg, Företagsmarknad Borås.