I projekt Värdeskapande har Borås Stad Aplaredsskolan tilldelats 5 000 kronor. Pengarna ska användas till att främja rörelse under skoldagen.

Ansökan inlämnad av Ulrika Jansson, Företagsmarknad Borås.