Projektet möjliggör för medarbetarna i Sparbanken Sjuhärad att söka bidrag till ett specifikt ändamål i en förening/klubb/utbildningsenhet för deras utveckling.

Tillsammans med Masaya AB har det producerats en film där du får veta mer om Projekt Värdeskapande.

Projektet är ett samarbete mellan Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad.

Se filmen om Projekt Värdeskapande