Borås nya mötesplats - Borås Arena 2.0

”Sparbanken Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är stolta över att vara en viktig samarbetspartner i utvecklingen av en ny mötesplats i Sjuhärad. Vi bidrog vid byggandet av Borås Arena 1.0. När det nu är det dags för nästa fas gör vi tillsammans med vår stiftelse en långsiktig satsning under 3 års tid” - säger Hans-Christian Ackermann, vVD Sparbanken Sjuhärad.

”Att Borås Arena 2.0 ger möjligheter för en bredare användning är något väldigt positivt för Borås och Sjuhärad. Målet är att den nya mötesplatsen ska kunna användas för en rad olika samhällsbyggande engagemang och aktiviteter under begreppet ”Vi tillsammans”. Den nya mötesplatsen bidrar också till att skapa förbättrade förutsättningar för ett konkurrenskraftigt Sjuhärad” – säger Per-Olof Hygren, ordförande Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.